Anioł Pański

P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W: I poczęła z Ducha Świętego.
P: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
W: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
P: Oto ja służebnica Pańska.
W: Niech mi się stanie według słowa Twego.
P: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
W: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
P: A Słowo ciałem się stało.
W: I zamieszkało między nami.
P: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
W: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
P: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P: Módlmy się: Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i  zawsze, i  na wieki wieków. Amen. x3
P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W: Amen.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.