42. ESM Taize Wrocław 2019/2020

Punkt przygotowań – Gorzów Wlkp. Zgodnie z tradycją ESM zapraszamy młodzież w wieku 18-35 lat.
25.11.2019 – spotkanie z bratem Maciejem ze wspólnoty Taize
11.12.2019 – spotkanie przygotowawcze
Czas i miejsce spotkań: godz. 18.45, parafia pw. św. Maksymiliana, ul. Czereśniowa 15.
Koszt 240+dojazd ok. 100zł. Zapisy i informacje: ks. Tomasz Baczyński, t. 796158017 lub przez formularz kontaktowy.

Zobacz też koniecznie informacje na stronie Wspólnoty Taize..

Pobierz plakat w pdf.

Grupy formacyjne

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Jest to grupa modlitewna, która jak sama jej nazwa wskazuje, przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się człowieka do ostatecznego spotkania z Bogiem. Przez podejmowane modlitwy i ofiary pragniemy uprosić: dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i grzeszników – łaskę nawrócenia, dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Należący do Stowarzyszenia kierując często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru. W podejmowanym zbliżaniu się do Pana Boga członkowie Apostolatu Dobrej Śmierci uciekają się po pomoc do takich wspaniałych świętych patronów jak Matka Boża Bolesna, św. Józef, św. Michał Archanioł, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Barbara, św. Benedykt i św. Jan Paweł II.

W naszej parafii Apostolstwo Dobrej Śmierci funkcjonuje od 1997 r. Grupa liczy obecnie 172 członków, z których ze względu na stan zdrowia około kilkudziesięciu uczestniczy w regularnych spotkaniach. Zelatorką grupy jest Teresa Matuszczak, a zastępcą Jolanta Jagielska. Opiekunem grupy jest Ksiądz Tomasz Baczyński.

Spotykamy się regularnie w pierwszy poniedziałek miesiąca na Mszy świętej w intencji grupy i za zmarłych członków. Po mszy jest spotkanie formacyjne w salce, na którym oprócz nauk księdza, dzielimy się doświadczeniami uzyskanych łask oraz świadectwami. Oprócz spotkań comiesięcznych co wtorek o godz. 15:00 spotykamy się przed Najświętszym Sakramentem na koronce do Miłosierdzia Bożego, różańcu do Siedmiu Boleści Matki Bożej i kilku innych modlitwach do jednego z naszych patronów.

Naszym hasłem jest: Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko.

Apostolat Maryjny

Jest to grupa apostolsko-modlitewna, której celem jest:
– pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie;
– ewangeliczne oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia;
– szerzenie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek i nieporozumień
Apostolat Maryjny jest polską adaptacją Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które poprzez promocję objawionego św. Katarzynie Laboure’ Cudownego Medalika szerzy cześć Maryi Niepokalanej.

Grupa w naszej parafii każdego 25 dnia miesiąca na mszy św. w intencjach Apostolatu Maryjnego i noszących Cudowny Medalik oraz spotkaniu formacyjno-modlitewnym po niej, na którym pracujemy wedle programu Apostolatu Maryjnego w Polsce.
Animatorem świeckim grupy jest Alina Słońska, opiekunem ks. Tomasz Baczyński.

 

Domowy Kościół

Jest częścią Ruchu Światło-Życie, ruchu odnowy Kościoła założonego w połowie XX wieku przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Ruch stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji. Pracujemy w nim metodą „światło-życie”, polegająca na tym, że szuka się światła w Słowie Bożym, by wprowadzić je w swoje życie. Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną tego Ruchu, skierowany do małżonków sakramentalnych pomaga im czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. W swojej duchowości Domowy Kościół przyjmuje także charyzmaty międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Domowy Kościół, jak cały Ruch Światło-Życie, swoje ideały realizuje poprzez oazy rekolekcyjne oraz małe grupy formacyjne, tak zwane Kręgi (rodzin). W naszej parafii funkcjonują dwa kręgi, do których należą rodziny z naszej i okolicznych parafii jak również niektóre rodzinny naszej parafii formują się w kręgach w innych gorzowskich parafiach. Pierwszy (w kolejności powstania) krąg jest pod koniec etapu pilotażu i uczestniczy w nim pięć małżeństwem pod opieką pary animatorskiej Olimpii i Piotra Girulów. Drugi krąg zakończył etap ewangelizacji i uczestniczy w nim również pięć małżeństw pod opieką pary animatorskiej Iwety i Artura Szwarców. Opiekunem grup jest ks. Tomasz Baczyński.

„Wszystko o miłości”