Anioł Pański

P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W: I poczęła z Ducha Świętego.
P: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
W: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
P: Oto ja służebnica Pańska.
W: Niech mi się stanie według słowa Twego.
P: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
W: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
P: A Słowo ciałem się stało.
W: I zamieszkało między nami.
P: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
W: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
P: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P: Módlmy się: Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i  zawsze, i  na wieki wieków. Amen. x3
P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W: Amen.

Pospieszcie o wierni

Link do piosenki mp3 (+2)

Pospieszcie o wierni, głośno tryumfując,
By ujrzeć cudowne to Betlejem.
Ujrzeć Dzieciątko dla nas narodzone,
Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu, Królowi.

Śpiewajcie Królowi chóry archanielskie,
Śpiewajmy z zastępem zbawionych rzesz.
Chwała w niebiosach, Bogu i na ziemi,
Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu, Królowi.

Tobie, co dla nas stałeś się człowiekiem
Jezu niech będzie oddana cześć.
Słowo wcielone wśród nas zamieszkało,
Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu, Królowi.

Twoja miłość jest pierwsza – tekst

Twoja miłość jest pierwsza Dis Ais c Gis
Twoja miłość jest większa
Twoja miłość jest w nas
Twoja miłość jest w naszych sercach.

Święty, święty, święty – jesteś Panie
Święty, święty, święty Pan
Święty, święty, święty – jesteś Panie
Święty, święty, święty Pan.