Imię do bierzmowania

Z żalem stwierdzam, że nieco wprowadziłem kandydatów w błąd w związku z kwestią wyboru imienia na bierzmowanie. Postąpimy jednak w tej kwestii zgodnie z instrukcją diecezjalną dotyczącą bierzmowania.

„Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiałyby za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu”(p. 13).

W związku z powyższym proszę bardzo, aby w wyznaczonym do tego miejscu w Dzienniczku Kandydata do Bierzmowania opisać swojego patrona (zaczynając od tego kim był i kiedy żył) oraz podać w jaki sposób zamierza się inspirować nim w swojej drodze do świętości.

Osoby o imionach, co do których nie są znani święci, a którzy nie zamierzają zmieniać imienia, uzasadniają dlaczego i jak chcą zostać pierwszymi świętymi o takich imionach.

Bardzo proszę ponadto, aby wysłać do mnie wybrane imię,  bezpośrednio e-mailem lub przez formularz kontaktowy (oczywiście przy tym się podpisując).

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.